หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2566 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2565 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2565 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1-2
2564 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2562 รายงานการติดตามประเมินผลปีงบประมาณ 2562
2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560
2559-2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561)
2560 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ปีพ.ศ. 2560(2)
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 13 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
สัปดาห์นี้
4
เดือนนี้
138
ปีนี้
1676
ทั้งหมด
1676