หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
แผนอัตรากำลัง
2567-2569 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
2567-2569 ประกาศ อบต.หนองบัว แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
2564-2566 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565
2565 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2564-2566 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
2564-2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
2564 - 2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 7 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
สัปดาห์นี้
5
เดือนนี้
139
ปีนี้
1677
ทั้งหมด
1677