หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีพ.ศ.2567 (ITA o14)
2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 (ITA o15) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 6 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
สัปดาห์นี้
5
เดือนนี้
139
ปีนี้
1677
ทั้งหมด
1677