หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
การป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2566
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 6 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
สัปดาห์นี้
4
เดือนนี้
138
ปีนี้
1676
ทั้งหมด
1676