หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
การป้องกันการทุจริต
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
มาตรการ กลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.หนองบัว 2565
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2565
มาตรการป้องกันการรับสินบน 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต 2564
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 7 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
สัปดาห์นี้
3
เดือนนี้
137
ปีนี้
1675
ทั้งหมด
1675