หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26/1/2567 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
24/1/2567 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
24/1/2567 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หนองบัว
30/12/2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
30/12/2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ พ.ศ.2566
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 7 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
สัปดาห์นี้
3
เดือนนี้
137
ปีนี้
1675
ทั้งหมด
1675