หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
ผลคะแนนตัวชี้วัด ITA/LPA
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
28/9/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ผลคะแนการประเมิน(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19/2/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน ITA ประจำปี 2564
29/9/2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ผลคะแนนการประเมิน(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 3 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
สัปดาห์นี้
5
เดือนนี้
139
ปีนี้
1677
ทั้งหมด
1677