หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2566-2570 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
2566-2570 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 2/2566
2566-2570 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
2566-2570 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
2566-2570 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
2566-2570 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่3/2564
2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 19 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
สัปดาห์นี้
4
เดือนนี้
138
ปีนี้
1676
ทั้งหมด
1676