หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
การป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ปี 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (6เดือน)
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 6 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
สัปดาห์นี้
3
เดือนนี้
137
ปีนี้
1675
ทั้งหมด
1675