หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อองค์กร
ระเบียบกฎหมาย
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนประวัติและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ อบต.หนองบัว
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด อบต
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10
จากข้อมูลทั้งหมด 18 ข้อมูล
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
สัปดาห์นี้
3
เดือนนี้
137
ปีนี้
1675
ทั้งหมด
1675