หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย ทุกครัวเรือน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
     
  "หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว "
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองบัว  
 
 
  พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของท้องถิ่น
    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
    ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมห้สามารถมช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่นยืนและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นเจ้าบ้านและให้บริการที่ดี
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
 
  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
  การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
 
กลยุทธ์
 
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคม
  การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
 
  การก่อสร้าง / บำรุงรักษา /ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทางบก
  การก่อสร้าง / บำรุงรักษา / ซ่อมแวมระบบไฟ้ฟ้า
  การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
กลยุทธ์
 
  แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค เพื่อการเกษตร มีจำนวนเพียงพอแก่ควาาต้องการ และมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
 
กลยุทธ์
 
  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
  ทำให้การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
 
  ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
 
กลยุทธ์
 
  เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
กลยุทธ์
 
  การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันโรคติดต่อ
  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 094-2929987
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 3,720,122 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10