หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ

วัดถ้ำเสือ

เมืองที่มีความหลายทางวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
"หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการบริหารงานโปร่งใส ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว"
 
  พันธกิจ
 
 
ปรับปรุงและพัามนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับ
การขยายตัวในอนาคตของท้องถิ่น
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
 
ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมห้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่นยืนและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยเป็นเจ้าบ้าน
และให้บริการที่ดี
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
     
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
         
   
แนวทางการพัฒนา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม
     
การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

การก่อสร้าง / บำรุงรักษา /ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทางบก
     
การก่อสร้าง / บำรุงรักษา / ซ่อมแวมระบบไฟ้ฟ้า
     
การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค เพื่อการเกษตรมีจำนวนเพียงพอแก่
ความต้องการ และมีประสิทธิภาพ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
         
   
แนวทางการพัฒนา

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
     
ทำให้การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     
การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     
ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
         
   
แนวทางการพัฒนา

เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง
     
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันโรคติดต่อ
     
การส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี โทร : 034-540-963
รับเรื่องร้องเรียน โทร 087-8579474
จำนวนผู้เข้าชม 4,326 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10