หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ

วัดถ้ำเสือ

เมืองที่มีความหลายทางวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ในวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลครั้งแรก ในวันที่ 28 เมษายน 2539

 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัง ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เมืองกาญจนบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลหนองบัว มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,133 คน แยกเป็น
 
ชาย 2,993 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
 
หญิง 3,140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
 
จำนวนครัวเรือน 2,514 ครัวเรือน
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลหนองบัวเป็นตำบลเก่าแก่แห่งหนึ่ง
ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยได้ชื่อว่าตำบล
หนองบัว เนื่องจากว่าบริเวณใกล้วัดศรีอุปลาราม
มีหนองน้ำซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่มากมาย จึงทำให้
ผู้ที่ผ่านไปมาเรียกว่า บ้านหนองบัวและมีการ
ตั้งชุมชนมากขึ้นจนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ
เมืองกาญจนบุรี
 
อาชีพประชากร
 
  ประชากรในเขต อบต.หนองบัว
 
อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 70%
 
อาชีพรับจ้าง ประมาณ 15%
 
อาชีพอื่น ๆ ประกอบการธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ฯลฯ ประมาณร้อยละ 15
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  4 บ้านพุพระ 689 753 1,442 828  
5 บ้านพุเลียบ 845 909 1,754 707
  6 บ้านป่านางเย้อ 847 867 1,714 590  
7 บ้านพุประดู่ 612 611 1,223 389
  รวมทั้งสิ้น 2,993 3,140 6,133 2,514
 
** ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี โทร : 034-540-963
รับเรื่องร้องเรียน โทร 087-8579474
จำนวนผู้เข้าชม 4,386 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10