หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-540963
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านพุเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid - 19 องค์การบริหารส่วนตำบหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน น.ส.สรัตน์ จำปาคำ ถึง บ้านสัมฤทธิ์ บ้านป่านางเย้อ หมุ่ที่ 6 ตำบลหนองบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเสวย สถาปิตานนท์ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ บุญลือ บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านหมวดต้อม ถึง บ้าน ร.ต.มนัส ปิตุภาค บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสำนักสงฆ์ทุ่งแสงสว่าง ถึงบ้านนายอดิศร โพธิลาแสง ป้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน ร.ต.แสวง ภู่ทอง ถึงบ้านจ่าสิบเอกอัฐศักดิ์ บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสายใจ ถึงบ้านนายจำนง อุ่นแก้ว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต - 8559 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ยางรถยนต์ ขนาด 195 - 14 จำนวน 4 เส้น [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างป้องกัน และกำจัดปลวด มด แมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564(เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายยอดสีดา ถึงบ้านนายสราวุธ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางพรธิวา แก้วศรีทอง ถึงนางละออ หงยต์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากทางหลวง 323 ถึงไร่นายฐปนนท์ ใบบัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากวัดพุประดู่ ถึงไร่นายสวิก นงนุช หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
 
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 081-8579474
Nongbua  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-540-963 โทรสาร : 034-540-963
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 209,756 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10